مقالات

دلایل هوشمندسازی خانه هوشمند
دلایل هوشمندسازی خانه هوشمند

دلایل هوشمندسازی خانه هوشمند را در راس کار خود قرار دهید. در واقع هدف اصلی خانه هوشمند یا Smart Home برطرف کردن نیازهای روزمره انسانها به روشی بسیار آسان و راحت میباشد که در مصرف انرژی و هزینه هم تاثیر بسزایی دارد.

شرکت هوشمند KNX در هوشمندسازی خانه
شرکت هوشمند KNX در هوشمندسازی خانه

KNX یک استانداردی جهانی بر مبنای OSL بوده و پروتکل اصلی اروپا می باشد و برای کنترل سیستم های خانگی و ساختمان است. مهمترین گام در هوشمند سازی ساختمان ها، انتخاب سیستمی با پروتکل باز و استاندارد می باشد.

بهترین شرکت ها و برندهای هوشمندسازی- مقایسه برندهای هوشمندسازی
بهترین شرکت ها و برندهای هوشمندسازی- مقایسه برندهای هوشمندسازی

بهترین شرکت ها و برندهای هوشمندسازی و همچنین مقایسه برندهای هوشمندسازی به شما کمک خواهد کرد که در انتخاب هوشمندسازی خانه و ساختمان خود وسواس به خرج بدهید و اطلاعات بیشتری را در رابطه با برندهای هوشمندسازی و شرکت های فعال در زمینه هوشمندسازی به دست بیاورید.

سیستم امنیتی و حفاظتی هوشمند
سیستم امنیتی و حفاظتی هوشمند

سیستم های امنیتی و حفاظتی در خانه های هوشمند و یا کلا در زمینه های هوشمندسازی بسیار حیاتی و مورد اهمیت هستند. کسانی که امنیت هوشمند خانه خود را میدهند از این سسیستم هوشمند استفاده خواهند کرد که این ریسک به حداقل خود برسید و همه روزه و در هرساعتی که بخواهند منزل خود را چک کنند.

سیستم هوشمند اعلام و اطفا حریق- فروش تجهیزات هوشمندسازی حریق
سیستم هوشمند اعلام و اطفا حریق- فروش تجهیزات هوشمندسازی حریق

سیستم اعلام و اطفا حریق، سیستمی بسیار هوشمند و فعال میباشد که از بروز هر گونه آتش سوزی جلوگیری میکند و در صورت اتفاق افتادن، آن را مهار و کنترل میکند. در واقع مجموعه کارهایی برای آگاهی افراد از وجود آتش سوزی و مهار آن را برعهده خواهند داشت.