محصولات

مطب هوشمند

مطب هوشمند

هوشمندسازی مطب و کلینیک هوشمند، برای مطب ها کاربرد دارد. می تواند نیازهای بیماران را سریع تر پاسخ دهد. از هرج و مرج بین بیماران و منشی جلوگیری شود و هر بیمار از زمان نوبت و تایم اصلی خودش باخبر باشد. نرم افزار هوشمند مطب، قابلیت های بسیار زیاد و مفیدی را در اختیار کاربر قرار میدهد که میتواند به نیازهای کاربران به صورت شفاف و دقیق پاسخ داد.

دستگاه های حضور و غیاب هوشمند

دستگاه های حضور و غیاب هوشمند

دستگاه حضور و غیاب دستگاهی است که برای کنترل و نظارت بر شروع و پایان کار کارمندان سازمان ها، ادارات، کارخانه ها و ... مورد استفاده قرار میگیرد. دستگاه حضور و غیاب به کارفرمایان این اجازه را میدهد که ساعات دقیق ورود و خروج ، مرخصی ها، ماموریت ها، زمان استراحت و غیبت های کارمندان خود را تحت نظارت خود قرار دهند. همچنین باعث کاهش هزینه های اضافی که غالباً به خاطر پرداخت به ساعاتی که کارمندان مشغول به کار نمیباشند صورت میگیرد و خطاهای حضور و غیاب سنتی و تفسیر و رونویسی و خطاهای عمدی را از بین میبرد.

دستگاه هوشمند اکسس کنترل

دستگاه هوشمند اکسس کنترل

اکسس کنترل به مجموعه ساز و کارهای امنیتی گفته می شود که زمان و تعداد دسترسی افراد به یک مکان خاص را تعیین می کنند و صرفا به دسته ای خاص از افراد اجازه ی استفاده یا بازدید و یا عبور از یک نقطه ی خاص را می دهند. در یک مفهوم ساده تر اکسس کنترل را می توان کنترل دسترسی افراد به نقاط خاص از یک ساختمان یا وسیله با استفاده از تکنولوژی های مدرن تعریف کرد.