فهرست بندی و چک لیست خانه هوشمند

فهرست بندی و چک لیست خانه هوشمند

فهرست بندی و چک لیست خانه هوشمند

 • خانه هوشمند چیست؟
 • ویژگی ها خانه هوشمند
 • پروتکل های خانه هوشمند
 • وظایف خانه هوشمند
 • کنترل دمای  خانه هوشمند
 • سیستم های صوتی و تصویری خانه هوشمند
 • سیستم های اعلام حریق خانه هوشمند
 • سیستم اعلام حریق بدون سیم جهت جایگاه های عرضه سوخت
 • سیستم‌های حفاظتی وامنیتی خانه هوشمند
 • آبیاری گیاهان و تغذیه حیوانات خانه هوشمند
 • امکانات خانه هوشمند
 • روشنایی اتوماتیک
 • اهداف خانه هوشمند
 • وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
 • موارد کاربردی خانه هوشمند
 • قفل هوشمند
 • هتل هوشمند
 • تجهیزات ساختمانی
 • آنتن های مرکزی
 • شیر برقی گاز
 • اعلام سرقت
 • تلفن کننده
 • کنترل تردد
 • تفاوت خانه هوشمند بی سیم و سیمی
 • سنتی یا هوشمند؟
 • آینده خانه هوشمند

 

نظرات

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟